Otváracie hodiny

Pondelok:
07:30 - 16:00

Utorok:
07:30 - 16:00

Streda:
07:30 - 16:00

Štvrtok:
07:30 - 16:00

Piatok:
07:30 - 16:00

Sobota:
ZATVORENÉ


Príjem posledného vozidla o 15:00.


Tel.:
055 / 7290950
0904 295 950

Kontrola originality


Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:
  • jednotlivo dovezené zo zahraničia
  • vozidlá po prestavbe
Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:
  • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
  • ide o výmenu podvozka alebo karosérie na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
  • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ
Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:
  • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
  • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
  • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
  • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Ake doklady sú potrebné na vykonanie kontroly originality

a) vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike,

1.osvedčenie o evidencii alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru,
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla, 3. doklad o vykonaní prestavby vozidla; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená,
3. Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.
4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,


b) jednotlivo dovezené vozidlo

1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii,
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,


Podrobne legislativne informacie ziskate na www.ko.sk

Cenník za vykon kontroly originality platný od 01.05.2020

Možnosť platiť platobnou kartou

Druh vozidla
Kategória
Cena s DPH v €
Do 50 ccm
L1, L2
43,00 €

Nad 50 ccm
L3, L4, L5, L6, L7
60,00 €

OSOBNÉ AUTOMOBILY
M+
89,00 €

AUTOBUSY
 
 

Do 5000 kg
M2
114,00 €

Nad 5000 kg
M3
130,00 €

NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
 
 

Do 3500 kg
N1
97,00 €

Do 12000 kg
N2
124,00 €

Nad 12000 kg
N3
140,00 €

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ
 
 

Do 750 kg
O1
35,00 €

Nad 3500 kg
O1, O2
69,00 €

Nad 3500 kg
O3
77,00 €

Nad 10000 kg
O4
77,00 €

TRAKTORY
T1, T2, T3, T4, T5
130,00 €

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ
R1, R2, R3, R4
60,00 €

Terénne vozidlá G*
G
13,00 €

S overením pravosti osvedčenia
 
70 % z ceny kontroly €

KONTROLNÉ NÁLEPKY
 
 

Kontrolné bezpečnostné nálepky ND 1x
 
1,00 €

Kontrolná nálepka vnútorná
 
2,80 €

Kontrolná nálepka vonkajšia
 
2,80 €

Kontrolná bezpečnostné nálepka RFID
 
2,80 €

Kontrolná bezpečnostné nálepky MS KO 3x
 
7 €

Kontrolná bezpečnostné nálepky KO 6
 
8 €

Kontrolná bezpečnostné nálepky KO 6+6
 
16,00 €

Výpis z registra - ODO PASS EU
 
5,00 €

Administratívna kontrola M1
 
55,30 €

Administratívna kontrola M2
 
79,80 €

Administratívna kontrola M3
 
91,00 €

Administratívna kontrola N1
 
60,90 €

Administratívna kontrola N2
 
79,80 €

Administratívna kontrola N3
 
91,00 €

Administratívna kontrola O1
 
24,50 €

Administratívna kontrola O2
 
48,30 €

Administratívna kontrola O3, O4
 
53,90 €

Administratívna kontrola L1,L2
 
30,10 €

Administratívna kontrola L3-L7
 
42,00 €

Administratívna kontrola T1-T5
 
91,00 €

Administratívna kontrola R1-R4
 
42,00 €

KOK - kontrola overenia kilometrov
 
25,00 €

Príplatok za KO mimo prac. hodín
 
30,00 €

 
Poznámky:
Pri vozidlách so symbolom G* sa účtuje cena za základnú kategóriu +13,00 eur.
V cene kontroly originality je započítane 2x tlačivo "Odborný posudok o kontrole originality."
V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom "spôsobilé" a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.
 
© STK-Košice | Všetky práva vyhradené
Tvorba web stránok - Esenti s.r.o